top of page

"IF CARNIVORES EXTINCT" - BY EXPERTS IN TAMIL

Updated: Aug 30, 2020

குமுதம் - ரிப்போர்ட்டர்


நன்றி குமுதம்


BCF - INDIA

96 views0 comments

Recent Posts

See All

'டேங்க் கிளீனர்' மீன்களுக்கு தடை அவசியம்!

Source: Dinamalar வன உயிரின மற்றும் மீன் ஆராய்ச்சியாளர் டாக்டர் குமரகுரு: சில ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்காவது ஓரிரு ஏரி, கண்மாய்களில் மட்டுட்மே, 'டேங்க் கிளீனர்' எனப்படும், 'பி.ௌக்கோ' மீன்கள் காணப்படும்; இ

Comentarios


bottom of page